Amoniak

Tytuł: Oznaczanie amoniaku w środowisku pracy (analiza roztworu)

Skrót: PM-NH

Miejsce:
Uczestniczące Laboratoria

Termin kolejnej rundy:
marzec 2018

Karta zgłoszenia

Program

Informacje dodatkowe: Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do dnia 5 marca 2018 roku. Planowana data wysłania obiektów do badań to 13 marzec 2018 roku.