Analiza fizykochemiczna wody powierzchniowej

Tytuł: Analiza fizykochemiczna wody powierzchniowej

Skrót: PM-BWP

Miejsce: Uczestniczące Laboratoria

Termin ostatniej rundy: 
Listopad 2015

Termin kolejnej rundy:
Listopad 2016
Planowany termin wysyłki: 7.11.2016

Karta zgłoszenia

Program

Zakres spodziewanych zawartości:
• pH – 6-9 pH
• przewodność w 20oC – 100-1500 μS/cm
• chlorki – 10-300 mg/l Cl-
• barwa – 5-30 mg/l Pt

Informacje uzupełniające:
-