Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia

Skrót: PM-SEN

Miejsce:
Uczestniczące Laboratoria

Termin kolejnej rundy:
maj 2018

 

Karta zgłoszenia

Program

Zakres spodziewanych zawartości:
• smak, zgodnie z normą PN-EN 1622:2006, metoda trójkątowa
• zapach, zgodnie z normą PN-EN 1622:2006, metoda trójkątowa

Informacje uzupełniające:
Dla próbek przeznaczonych do oceny smaku, Organizator Badań Biegłości gwarantuje bezpieczeństwo mikrobiologiczne próbki – certyfikat sterylizacji.