Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia

Skrót: PM-SEN

Miejsce:
Nie dotyczy – runda wysyłkowa

Termin kolejnej rundy:
16 września 2020

9 grudnia 2020

Karta zgłoszenia

Program

Zakres spodziewanych zawartości:
• smak, zgodnie z normą PN-EN 1622:2006, metoda szeregowania, rozpoznawanie smaku
• zapach, zgodnie z normą PN-EN 1622:2006, metoda szeregowania, rozpoznawanie zapachu

Informacje uzupełniające:
Dla próbek przeznaczonych do oceny smaku, Organizator Badań Biegłości gwarantuje bezpieczeństwo mikrobiologiczne próbki – certyfikat sterylizacji.