Archiwum

 

Archiwum zrealizowanych Badań Biegłości/Porównań Międzylaboratoryjnych
Porównania Międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy we wnętrzach, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, kwiecień 2008
Porównanie Międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania zapachu w wodach, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wody, czerwiec 2008
Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda II, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, wrzesień 2009
Porównanie międzylaboratoryjne oznaczania fluorków, mętności oraz indeksu nadmanganianowego w wodzie, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wody, styczeń 2010
Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów pyłu całkowitego na stanowiskach pracy, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, marzec 2010
Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy, Runda II, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, lipiec 2010
Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, październik 2010
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania pyłów w środowiska pracy, Runda I, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., lipiec 2011
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda I, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., 24 styczeń 2012
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania pyłów w środowisku pracy, Runda II, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., luty-kwiecień 2012
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda II, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., 17 kwietnia 2012
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego oraz hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, Runda I, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., 18 kwietnia 2012
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania pyłów w środowisku pracy Gdańsk, luty – kwiecień 2012, Runda II, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., lipiec-sierpień 2012
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki, żelaza i manganu w pyle spawalniczym, Runda I, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., lipiec-wrzesień 2012
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 30 sierpnia 2012
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów środowiska cieplnego umiarkowanego i gorącego, Runda I, Konin, ISOTOP s.c., 18 października 2012.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania pyłów w środowisku pracy, Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., listopad 2012 – luty 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie, Runda II, Inowrocław, ISOTOP s.c., 23 listopada 2012
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 14 luty 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, Runda II, Gdańsk, ISOTOP s.c., 15 luty 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004, Runda I, Gdynia, ISOTOP s.c., 23 kwietnia 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda V, Katowice, ISOTOP s.c., 20 maja 2013
Badania Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne z analizy wagowej pyłów, Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., kwiecień-czerwiec 2013
Badania Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki (WKK), żelaza i manganu w pyle spawalniczym, Runda II, Gdańsk, ISOTOP s.c., maj – czerwiec 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną z pobieraniem próbek do płuczek, Runda I, Konin, ISOTOP s.c., 11 czerwca 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego, Runda II, Konin, ISOTOP s.c., 27 września 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 8 października 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, Runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 października 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na pyły występujące w środowisku pracy (pobieranie próbek powietrza oraz analiza wagowa pyłów), Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 18-19 października 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie, Runda III, Inowrocław, ISOTOP s.c., 25 październik 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 11 grudnia 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów wydatku energetycznego, Runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 grudnia 2013
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) oraz metali (Fe, Mn) w próbce pyłu spawalniczego – Runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., styczeń-luty 2014
Porównania Międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną, Runda I, Szczecin, 11-30 kwietnia 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na pyły występujące w środowisku pracy (pobieranie próbek powietrza oraz analiza wagowa pyłów) – Runda VII,Gdańsk, ISOTOP s.c., 24-25 kwietnia 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda VIII, Gdańsk – Hotel DAL, ISOTOP s.c., 8 maja 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 maja 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda II, Gdynia, ISOTOP s.c., 13 maja 2014
Badania Biegłości z zakresu oznaczania pH, lepkości i gęstości w płynie do prania, płukania oraz w odplamiaczu, PM-RB runda I, 25-28 sierpnia 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., 5 września 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – Runda III, Konin, ISOTOP s.c., 30 września 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) oraz metali (Fe, Mn) w próbce pyłu spawalniczego – Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., listopad 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobieranie próbek powietrza) – Runda VIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 29 października 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie – Runda IV, Toruń, ISOTOP s.c., 5 listopada 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda IX, Gdańsk – Hotel DAL, ISOTOP s.c., 18 listopada 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) próbce pyłu spawalniczego – Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., marzec 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – Runda IX, Gdańsk, ISOTOP s.c., marzec-kwiecień 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobór i oznaczanie) – Runda IX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 24 kwietnia 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c., kwiecień-maj 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 19 maja 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 11 czerwca 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c., 12 czerwca 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – Runda II, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce pyłu spawalniczego – Runda VI, ISOTOP s.c., 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania metali (Fe, Mn) w próbce pyłu spawalniczego – Runda V, ISOTOP s.c., 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – Runda XI, ISOTOP s.c., 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) – Runda I, ISOTOP s.c., Gdańsk, 11 września 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobór i oznaczanie) – Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c., 29 września 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – Runda I, ISOTOP s.c., październik-listopad 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania chlorowodoru na stanowiskach pracy – Runda II, ISOTOP s.c., październik-listopad 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimatu) – Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 23 października 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów wydatku energetycznego – Runda II, Gdańsk, ISOTOP s.c., 23 października 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda VII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 17 listopada 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 17 listopada 2015
Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 luty 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda IX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 17 lutego 2016 
Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy Runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 18 lutego 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania wybranych parametrów w estrach metylowych kwasów tłuszczowych – FAME (gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtru – CFPP, całkowita zawartość zanieczyszczeń, woda) – Runda I, luty 2016
Badania Biegłości z zakresu analizy fizykochemicznej wody (pH, przewodność elektryczna właściwa) – Runda I , luty 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce pyłu spawalniczego – Runda V, luty 2016
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – Runda XII, ISOTOP s.c., luty – maj 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie – runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 marca 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – runda V, Kraków, ISOTOP s.c., 21 marca 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów wydatku energetycznego – Runda III, Kraków, ISOTOP s.c., 21 marca 2016
Badania Biegłości z zakresu wyznaczania poziomów mocy akustycznej- runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., 15 kwietnia 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda III, kwiecień 2016
Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – Runda XIII, ISOTOP s.c., maj – lipiec 2016
Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 13 maja 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda I, czerwiec 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 czerwca 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – IX, Kraków, ISOTOP s.c., 17 czerwca 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce pyłu spawalniczego – Runda VIII, wrzesień 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania metali (Fe, Mn) w próbce pyłu spawalniczego – Runda VII, wrzesień 2016
Badania Biegłosci z zakresu pobobierania i analizy wody basenowej – runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., 13 września 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 września 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda V, Kraków, ISOTOP s.c., 29 września 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 20 października 2016 
Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy Runda XIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 20 października 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) – Runda II, ISOTOP s.c., Gdańsk, 4 listopada 2016
Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – runda XII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 22-23 listopada 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie – runda VII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 22 listopada 2016

Badania Biegłości z zakresu pobierania i analizy wody basenowej – runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., 28 listopada 2016

Badania Biegłości z zakresu ceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie), runda XIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 1 lutego 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 lutego 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy Runda XV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 lutego 2017

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – Runda XVI, ISOTOP s.c., styczeń-maj 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – runda VII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 marca 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda IV, runda wysyłkowa, ISOTOP s.c.

Badania Biegłości z zakresu oznaczania dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda I, runda wysyłkowa, Gdańsk, ISOTOP s.c.

Badania Biegłości z zakresu pobierania i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 14 marca 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, CO2, NO, NO2) – runda VIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 6 kwietnia 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) – runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 20 kwietnia 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 27 kwietnia 2017

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa), runda XVII, ISOTOP s.c., marzec-lipiec 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania metali w próbce pyłu spawalniczego (żelazo, mangan) – runda VIII, ISOTOP s.c., kwiecień 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce pyłu spawalniczego – runda IX, ISOTOP s.c., kwiecień 2017

Badania Biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą tabelaryczną – Runda I, ISOTOP s.c., kwiecień 2017

Badania Biegłości z zakresu ceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – Runda XIV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 18 maja 2017

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – Runda XVIII, ISOTOP s.c., maj-sierpień 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XVI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 31 maja 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy- Runda XII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 1 czerwca 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – Runda III, ISOTOP s.c., czerwiec 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – Runda II, ISOTOP s.c., czerwiec 2017

Badania Biegłości z zakresu pobierania i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – Runda IV, ISOTOP s.c., czerwiec 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, CO2, NO, NO2) – Runda IX, Kraków, ISOTOP s.c., 13 września 2017

Badania Biegłości z zakresu ceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – Runda XV, Kraków, ISOTOP s.c., 14 września 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – Runda VIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 27 września 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów wydatku energetycznego – Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., 27 września 2017

Badania Biegłości z zakresu analiz sensorycznych wody przeznaczonej do spożycia – Runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., 28 września 2017

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XVII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 10 października  2017  

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda XIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 10 października  2017 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda VII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 20 października 2017 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XVIII, Bielsko-Biała, ISOTOP s.c., 6 listopada  2017 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda XIV, Bielsko-Biała, ISOTOP s.c., 6 listopada 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania zawartości żelaza i manganu w pyle spawalniczym – Runda IX, Gdańsk, ISOTOP s.c., wrzesień-listopad 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w próbce w pyłu spawalniczego – Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c., wrzesień-listopad 2017

Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, CO2, NO, NO2) – Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c.,   15 listopada 2017 

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – Runda XVI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 listopada 2017 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji) – Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 28 listopada 2017 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunikacyjnego – Runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., 29 listopada 2017

Porównania międzylaboratoryjne z zakresu analizy zawartości olejów mineralnych w środowisku pracy – Runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., grudzień  2017

Badania Biegłości z zakresu pobierania i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., 12 grudnia 2017

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – Runda XIX, ISOTOP s.c., wrzesień-grudzień 2017 

Badania Biegłości z zakresu pobierania i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 13 lutego 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda VIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 lutego 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XIX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 22 lutego 2018  

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy – Runda XV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 23 lutego 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – Runda IX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 7 marca 2018 

Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2) – Runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 22 marca 2018 

Badania Biegłości z zakresu oznaczania amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – Runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., marzec 2018 

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – Runda XIX, ISOTOP s.c., listopad 2017-marzec 2018 

Badania Biegłości z zakresu oznaczania metali na filtrach w środowisku pracy  – Runda I, ISOTOP s.c., kwiecień 2018 

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – Runda XVII, Bielsko-Biała, ISOTOP s.c., 11 kwietnia 2018

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji) – Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., 24 kwietnia 2018

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunalnego – Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., 24 kwietnia 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 maja  2018  

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy – Runda XVI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 10 maja 2018 

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – Runda XVIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 17 maja 2018

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XXI, Radom, ISOTOP s.c., 5 czerwca 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności)  – Runda XVII, Radom, ISOTOP s.c., 5 czerwca 2018 

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – Runda XIX, Radom, ISOTOP s.c., 6 czerwca 2018

Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2) – Runda XII, Radom, ISOTOP s.c., 6 czerwca 2018 

Badania Biegłości z zakresu pobierania i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – runda VII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 20 czerwca 2018

Badania Biegłości z zakresu oznaczania zawartości respirabilnej krystalicznej krzemionki : kwarc i krystobalit – Runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., czerwiec 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności) – Runda XVIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 4 lipca 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda IX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 4 września 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności) – Runda XIX, Kraków, ISOTOP s.c., 13 września 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XXII, Kraków, ISOTOP s.c., 13 września 2018 

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – Runda XX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 20 września 2018 

Badania Biegłości z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – Runda VI, ISOTOP s.c., wrzesień 2018 

Badania Biegłości z zakresu analiz sensorycznych wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach) – Runda II, ISOTOP s.c., wrzesień 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c., 11 października 2018 

Badania Biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc na stanowiskach pracy – Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 11 października 2018 

Badania Biegłości z zakresu zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy – Runda II, ISOTOP s.c., październik 2018 

Badania Biegłości z zakresu oznaczania zawartości respirabilnej krystalicznej krzemionki: kwarc i krystobalit – Runda II, ISOTOP s.c., październik 2018 

Badania Biegłości z zakresu oznaczania zawartości metali na filtrach (Fe, Mn) – Runda II, ISOTOP s.c., październik 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c., 15 listopada 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności) – Runda XX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 27-28 listopada 2018 

Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda XXIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 29 listopada 2018 

Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – Runda XXI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 12 grudnia 2018 

Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie – Runda XIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 12 grudnia 2018

 

Wkrótce kolejne wpisy. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaufanie i zapraszamy na kolejne rundy.

Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.