Azbest

Tytuł: Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej

Symbol badań biegłości:
PM-AZB

Miejsce:
Nie dotyczy – runda wysyłkowa.

Termin kolejnej rundy:
Na zapytanie

Karta zgłoszenia

Program


Informacje uzupełniające:
Uczestnik otrzymuje obiekt badań biegłości do analiz w laboratorium. Następnie po badaniu odsyła go ponownie do organizatora.