Kryminalistyka

Tytuł: Identyfikacja daktyloskopijna (odwzorowania linii papilarnych palców i dłoni oraz stóp)

Skrót: PM-DNS

Miejsce:
Uczestniczące Laboratoria

Termin kolejnej rundy:
czerwiec 2018

listopad 2018

Karta zgłoszenia

Program