Drgania ogólne i miejscowe

Tytuł: Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004

Skrót: PM-DG

Miejsce: Gdańsk

Termin kolejnej rundy:
4 września 2018

15 listopada 2018

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:
 –