FAME

Tytuł: Oznaczanie wybranych parametrów w estrach metylowych kwasów tłuszczowych

- FAME (gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtru CFPP, całkowita zawartość zanieczyszczeń, zawartość wody)

Symbol badań biegłości:
PM-FAME

Miejsce: Runda wysyłkowa

Termin kolejnej rundy:
Na zapytanie
 

Karta zgłoszenia

Program

Obiekt Badań Biegłości:
Estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych (FAME). Próbki odpowiednio przygotowane. Organizator ocenia w trakcie trwania rundy, czy próbka nie zmienia się zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Zakres Badań Biegłości:
Gęstość w 15°C, co najmniej 100 ml próbki, spodziewany zakres wartości od 860 kg/m³ do 900 kg/m³
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP), co najmniej 200 ml próbki, spodziewany zakres wartości od -30°C do 0°C
Całkowita zawartość zanieczyszczeń, co najmniej 2 500 ml próbki, spodziewany zakres wartości od 6 mg/kg do 24 mg/kg
Zawartość wody, około 100 ml próbki, spodziewany zakres wartości od 100 mg/kg do 250 mg/kg


Informacje uzupełniające:
W przypadku, gdy laboratorium chce zamówić dodatkową próbkę prosimy o zaznaczenie tego faktu w karcie zgłoszenia. Dodatkowa próbka umożliwia ocenę poprawności oznaczeń pomiędzy analitykami lub porównanie dwóch metod badawczych.