Pył w gazach odlotowych

Tytuł: Oznaczanie masy filtrów mierniczych stosowanych do oceny stężenia pyłu w gazach              odlotowych

Skrót: PM-WGO

Miejsce: Laboratorium Uczestnika

Termin kolejnej rundy:
marzec 2018

 

Karta Zgłoszenia

Program

 


Informacje uzupełniające:
Planowany termin rozpoczęcia rundy: 8 grudnia 2015 r.