gazy toksyczne (tlenek węgla [CO], tlenek azotu [NO], ditlenek azotu [NO2])

Tytuł: Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą
elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gazy: CO, NO, NO2

Skrót: PM-GAZ

Termin kolejnej rundy:

21 lutego 2019 – Gdańsk

14 maja 2019 – Radom

17 lipca 2019 – Bielsko-Biała

17 września 2019 – Legnica (CO)

22 października 2019 – Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające: