gazy toksyczne (ditlenek węgla [CO2], tlenek azotu [NO], ditlenek azotu [NO2])

Tytuł: Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą
elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gazy: CO, NO, NO2

Skrót: PM-GAZ

Miejsce: Gdańsk, Bielsko-Biała

Termin kolejnej rundy:
18 stycznia 2018

12 kwietnia 2018

25 października 2018

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające: