Hałas w środowisku pracy

Tytuł: Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

Symbol badań biegłości: 
PM-HA

Miejsce: 
Gdańsk

Termin ostatniej rundy: 
29 października 2017

Termin kolejnej rundy: 
23 luty 2018

13 września 2018 – Kraków

28 listopada 2018

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające: