Chlorowodór

Tytuł: Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy

Symbol badań biegłości:
PM-HCl

Miejsce:
Nie dotyczy – runda wysyłkowa.

 

Termin kolejnej rundy:

14.04.2021

Proszę sprawdzać również na:

http://isotop.pl/harmonogram-badan-bieglosci

 

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:
Obiektem badań biegłości jest próbka zawierająca jony chlorkowe.