Organizator

Organizatorem Badań Biegłości jest
Firma Doradcza ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek

 

Badania biegłości realizujemy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Posiadamy akredytację PCA jako organizator badań biegłości (PT 006).

 

Dane teleadresowe
Biuro i działalność techniczna: 80-143 Gdańsk, ul. Sowińskiego 12/6
Tel.: 58 380 36 94
Fax: 58 741 84 97
www.isotop.pl
e-mail: szkolenia@isotop.pl

Funkcję Koordynatora Badań Biegłości pełni Kierownik Techniczny:
dr Sławomir Piliszek