Pobieranie i analiza próbek wody basenowej

 

Skrót: PM-WB

Miejsce:
Hotel VENUS; Łapino; 83-050 Kolbudy (pobieranie próbek)
Współrzędne dla GPS:
N: 54°16'44,18''
E: 18°25'21,14''

Runda wysyłkowa (analiza)

Termin kolejnej rundy:
13 luty 2018

13 czerwca 2018

16 październik 2018

 4 grudnia 2018

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:

Pobieranie i analiza próbek (wariant A) 

Analiza próbek (wariant B) – Obiekt Badań Biegłości jest przesyłany do Laboratoriów uczestniczących w Badaniach Biegłości

Oznaczane parametry:
Dla wariantu A
• pH  (6,0-8,0 pH)
• potencjał redox (bez przeliczenia na elektrodę wodorową) (>500 mV)
• stężenie chloru wolnego (0,1 – 1,0 mg/l)

• stężenie chloru związanego (0,1 – 0,5 mg/l)
• temperatura wody (18-32oC)
• mętność (oznaczenie będzie wykonane przez Organizatora)

Dla wariantu B
• pH  (6,0-8,0 pH)
• potencjał redox (bez przeliczenia na elektrodę wodorową) (>300 mV)
• stężenie chloru wolnego (0,1 – 1,0 mg/l)

• stężenie chloru związanego (0,1 – 1,0 mg/l)