Pobieranie i analiza próbek wody basenowej

 

Skrót: PM-WB

Runda wysyłkowa (analiza)

Termin kolejnej rundy:


28 lutego 2019

5 czerwca 2019

16 październik 2019

 

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:

Analiza próbek (wariant B) – Obiekt Badań Biegłości jest przesyłany do Laboratoriów uczestniczących w Badaniach Biegłości

Oznaczane parametry:

Dla wariantu B
• pH  (6,0-8,0 pH)
• potencjał redox (bez przeliczenia na elektrodę wodorową) (>300 mV)
• stężenie chloru wolnego (0,1 – 1,0 mg/l)

• stężenie chloru związanego (0,1 – 1,0 mg/l)