Badanie próbek wody basenowej

 

Skrót: PM-WB

Runda wysyłkowa (analiza)

Termin kolejnej rundy:

8 września 2020

26 listopada 2020

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:

Analiza próbek (wariant B) – Obiekt Badań Biegłości jest przesyłany do Laboratoriów uczestniczących w Badaniach Biegłości

Oznaczane parametry:

Dla wariantu B
• pH  (6,0-8,0) pH
• potencjał redox (bez przeliczenia na elektrodę wodorową) (>300 mV)
• stężenie chloru wolnego (0,1 – 1,0) mg/l

• stężenie chloru związanego (0,1 – 1,0) mg/l