Pobór i oznaczanie w środowisku pracy

Tytuł: Ocena narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy
(pobieranie i oznaczanie)

Badanie Biegłości realizowane zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji – PT 006

Skrót: PM-PY

Miejsce: Gdańsk, Bielsko-Biała

Termin ostatniej rundy:
24 stycznia 2018 – Gdańsk
 

Terminy kolejnych rund:

11 kwietnia 2018 – Bielsko-Biała

17 maja 2018 – Gdańsk

20 września 2018 – Kraków

12 grudnia 2018 – Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program


Informacje uzupełniające:

Pobierane frakcje: wdychalna i respirabilna pyłu pochodzenia mineralnego