Pobór i oznaczanie w środowisku pracy

Tytuł: Ocena narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy
(pobieranie i oznaczanie)

Badanie Biegłości realizowane zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji – PT 006

Skrót: PM-PY

Terminy kolejnych rund:

28 styczeń 2021 – Gdańsk

16 luty 2021 – Gdańsk

25 marzec 2021 – Południe kraju. Wkrótce podamy dokładną lokalizację

Proszę sprawdzać również na:

http://isotop.pl/harmonogram-badan-bieglosci

Karta zgłoszenia

Program


Informacje uzupełniające:

Pobierane frakcje: wdychalna i respirabilna pyłu pochodzenia mineralnego