Pobór i oznaczanie w środowisku pracy

Tytuł: Ocena narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy
(pobieranie i oznaczanie)

Badanie Biegłości realizowane zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji – PT 006

Skrót: PM-PY

Terminy kolejnych rund:

21 lutego 2019 – Gdańsk

14 maja 2019 – Radom

17 maja 2019 – Bielsko-Biała

22 października 2019 – Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program


Informacje uzupełniające:

Pobierane frakcje: wdychalna i respirabilna pyłu pochodzenia mineralnego