RKK (Respirabilna krystaliczna krzemionka-kwarc i krystobalit), Fe, Mn

Tytuł: Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (RKK) oraz metali (Pb, Fe, Mn, Zn, Ni)
 

Skrót: PM-RKK, PM-MET

Miejsce:
Nie dotyczy – runda wysyłkowa

Termin kolejnej rundy:
24 stycznia 2019 – PM-MET (Fe, Mn)

27 lutego 2019 – PM-RKK

22 maja 2019 – PM-MET (Fe, Mn)

5 czerwca 2019 – PM-MET (Ni, Cd)

11 czerwca 2019 – PM-RKK

9 października 2019 – PM-MET (Fe, Mn)

7 listopada 2019 – PM-RKK

 

Karta Zgłoszenia – RKK

Program – RKK

 

Karta Zgłoszenia – metale

Program – metale

Informacje uzupełniające:
1. Oznaczanie metali na filtrach (Pb, Fe, Mn, Zn, Ni)
PM-MET

Każdy z metali na osobnych filtrach.

 

2. Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (RKK) w próbce
PM-RKK

Laboratorium otrzymuje próbkę pyłu.