WKK (Wolna krystaliczna krzemionka), Fe, Mn

Tytuł: Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) oraz metali (Pb, Fe, Mn, Zn, Ni)
 

Skrót: PM-WKK, PM-MET

Miejsce:
Nie dotyczy – runda wysyłkowa

Termin kolejnej rundy:
luty 2018 – PM-MET (Pb)

marzec 2018 – PM-WKK

kwiecień 2018 – PM-MET (Mn, Fe)

Karta Zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:
1. Oznaczanie metali na filtrach (Pb, Fe, Mn, Zn, Ni)
PM-MET

2. Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce
PM-WKK