WKK (Wolna krystaliczna krzemionka), Fe, Mn

Tytuł: Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (RKK) oraz metali (Pb, Fe, Mn, Zn, Ni)
 

Skrót: PM-RKK, PM-MET

Miejsce:
Nie dotyczy – runda wysyłkowa

Termin kolejnej rundy:
luty 2018 – PM-MET (Pb)

marzec 2018 – PM-RKK

kwiecień 2018 – PM-MET (Mn, Fe)

Karta Zgłoszenia – RKK

Program – RKK

 

Karta Zgłoszenia – metale

Program – metale

Informacje uzupełniające:
1. Oznaczanie metali na filtrach (Pb, Fe, Mn, Zn, Ni)
PM-MET

Każdy z metali na osobnych filtrach.

 

2. Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (RKK) w próbce
PM-RKK

Laboratorium otrzymuje próbkę pyłu.