Analiza fizykochemiczna wody

Skrót: PM-MK

Miejsce:
Uczestniczące Laboratoria

Termin kolejnej rundy:
20 lutego 2019

26 września 2019

Karta zgłoszenia

Program


Skrócony opis

 

Oznaczane parametry:

  • pH
  • przewodność elektryczna właściwa w 25oC
  • chlorki
  • barwa

Informacje uzupełniające:
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych próbek dla większej ilości analityków.