Analiza fizykochemiczna wody

Skrót: PM-WODA

Miejsce: Uczestniczące Laboratoria

Termin kolejnej rundy:
Zestaw A – 24 listopad 2020 (wysyłka)

Zestaw B – 1 grudzień 2020 (wysyłka)

Zestaw C – 15 grudzień 2020 (wysyłka)

Karta zgłoszenia

Program


Skrócony opis programu

 

Oznaczane parametry:

 • azotany
 • azotyny
 • barwa
 • chlorki
 • glin
 • jon amonu
 • magnez
 • mangan
 • mętność
 • pH
 • przewodność elektryczna właściwa
 • siarczany
 • twardość
 • żelazo

Informacje uzupełniające:
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych próbek dla większej ilości analityków.