Wydatek energetyczny – metoda tabelaryczna

Tytuł: Wyznaczanie wydatku energetycznego metodą tabelaryczną

Skrót: PM-WT

Miejsce: Siedziba Uczestniczących Laboratoria

Termin ostaniej rundy:
19 kwietnia 2017

Termin kolejnej rundy:

styczeń 2018

listopad 2018

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:
-