Wydatek energetyczny – metoda tabelaryczna

Tytuł: Wyznaczanie wydatku energetycznego metodą tabelaryczną

Skrót: PM-WT

Miejsce: Siedziba Uczestniczących Laboratoria

Termin kolejnej rundy:

22 stycznia 2019

 

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:
-