Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna)

Skrót: PM-PWS

Miejsce: Gdańsk

Termin kolejnej rundy:

Karta zgłoszenia

Program

Zakres spodziewanych zawartości:
• pH – 6-9 pH
• przewodność w 25oC – 100-1000 μS/cm
• chlorki – 10-250 mg/l Cl-

Informacje uzupełniające:
Prosimy zabrać ze sobą termotorby z wkładami lodowymi i butelki