Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna)

Skrót: PM-PWS

Miejsce: Gdańsk

Termin kolejnej rundy:

Na zapytanie

Karta zgłoszenia

Program

Zakres spodziewanych zawartości:
• pH w zakresie (6-9) pH
• przewodność elektryczna właściwa w 25 °C w zakresie (100-1000) μS/cm
• chlorki w zakresie: (10-250) mg/l Cl-

Informacje uzupełniające:
Prosimy zabrać ze sobą termotorby z wkładami lodowymi i butelki