Wydatek energetyczny – metoda wentylacji płuc

Tytuł: Wyznaczanie wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc na stanowiskach pracy

Skrót: PM-WE

Miejsce: Gdańsk

Termin ostatniej rundy:
27 września 2017, Gdańsk

Termin kolejnej rundy:
7 marca 2018

11 października 2018

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:
-