Wydatek energetyczny – metoda wentylacji płuc

Tytuł: Wyznaczanie wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc na stanowiskach pracy

Skrót: PM-WE

Termin kolejnej rundy:
6 marca 2019 – Gdańsk

15 maja 2019 – Radom

23 października 2019 – Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:
-