Związki fluoru

Tytuł: Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

Skrót: PM-HF

Miejsce:
Nie dotyczy – runda wysyłkowa

Termin kolejnej rundy:
09 września 2020

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:
Oznaczanie stężenia w próbce.
Ostateczny zakres stężeń nie będzie przekraczał zakresów akredytacji uczestniczących laboratoriów.