Związki fluoru

Tytuł: Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

Skrót: PM-HF

Miejsce:
Nie dotyczy – runda wysyłkowa

Termin kolejnej rundy:
11 września 2019 – analiza próbki

wysyłka próbki dnia 9 września 2019

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające:
Oznaczanie stężenia w próbce.
Ostateczny zakres stężeń nie będzie przekraczał zakresów akredytacji uczestniczących laboratoriów.